Showing all 5 results

Danh mục
-39%Hot
Bồn tự hoại tại Đà Nẵng
Close

Bồn nhựa tự hoại Đại Thành 1000L

5.600.000  3.430.000 
 • Mã sản phẩm: ĐT 1000 SE
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước ( Rộng x Cao): 1200 x 1260 mm
 • Bảo hành sản phẩm: 50 Năm
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.
 • Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.
 • Hotline: 0935 396 399
-27%
Bồn tự hoại tại Đà Nẵng
Close

Bồn nhựa tự hoại Đại Thành 1500L

6.600.000  4.810.000 
 • Mã sản phẩm: ĐT 1500 SE
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước ( Rộng x Cao): 1300 x 1530 mm
 • Bảo hành sản phẩm: 50 Năm
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.
 • Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.
 • Hotline: 0935 396 399
-18%Hot
Close

Bồn nhựa tự hoại Đại Thành 1700L Ngang

7.599.000  6.230.000 
 • Mã sản phẩm: ĐT 1700 SE - Ngang
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước ( Dài x Rộng x Cao):  2160 x 1080 x 1070 mm
 • Bảo hành sản phẩm: 50 Năm
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.
 • Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.
 • Hotline: 0935 396 399
-26%Hot
Bồn tự hoại tại Đà Nẵng
Close

Bồn nhựa tự hoại Đại Thành 2000L

9.600.000  7.100.000 
 • Mã sản phẩm: ĐT 2000 SE
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước ( Rộng x Cao): 1550 x 1650 mm
 • Bảo hành sản phẩm: 50 Năm
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.
 • Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.
 • Hotline: 0935 396 399
-20%Hot
Close

Bồn nhựa tự hoại Đại Thành 2200L Ngang

10.299.000  8.230.000 
 • Mã sản phẩm: ĐT 2200 SE - Ngang
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước ( Dài x Rộng x Cao):  2300 x 1204 x 1200 mm
 • Bảo hành sản phẩm: 50 Năm
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường : QCVN 01:2011/BYT.
 • Nước thải đạt chuẩn: B-QCVN 14:2008/BTNMT.
 • Hotline: 0935 396 399