Showing all 10 results

Danh mục
-37%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 300L Đứng

1.635.000  1.035.000 
  • Mã sản phẩm: N-300Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 840 x 735 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-2%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 500L Đứng

1.475.000  1.450.000 
  • Mã sản phẩm: N-500Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 940 x 900 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-7%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 700L Đứng

1.855.000  1.730.000 
  • Mã sản phẩm: N-700Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 1040 x 975 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-14%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 1000L Đứng

2.350.000  2.030.000 
  • Mã sản phẩm: N-1000Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 1230 x 1100 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-14%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 1500L Đứng

3.575.000  3.060.000 
  • Mã sản phẩm: N-1500Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 1550 x 1370 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-18%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 2000L Đứng

4.600.000  3.790.000 
  • Mã sản phẩm: N-2000Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 1550 x 1370 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-16%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 3000L Đứng

7.000.000  5.890.000 
  • Mã sản phẩm: N-3000Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 1810 x 1560 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-18%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 4000L Đứng

9.100.000  7.490.000 
  • Mã sản phẩm: N-4000Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 1920 x 1755 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-19%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 5000L Đứng

12.350.000  9.970.000 
  • Mã sản phẩm: N-5000Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 2070 x 1875 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399
-33%
Bồn nhựa Tân Á
Close

Bồn nhựa Tân Á thế hệ mới 10000L Đứng

29.550.000  19.800.000 
  • Mã sản phẩm: N-10000Đ TA EX
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
  • Kích thước (Cao Bồn x Ngang Bồn) : 3325 x 2085 (mm)
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Hotline: 0935 396 399