Showing all 9 results

Danh mục
-29%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 500L Loại Ngang

2.999.000  2.125.000 
 • Mã sản phẩm: I-500Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-32%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 700L Loại Ngang

3.599.000  2.460.000 
 • Mã sản phẩm: I-700N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-35%Hot
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1000L Loại Ngang

4.819.000  3.140.000 
 • Mã sản phẩm: I-1000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-35%Hot
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1500L Loại Ngang

7.459.000  4.840.000 
 • Mã sản phẩm: I-1500N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-36%Hot
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 2000L Loại Ngang

9.639.000  6.190.000 
 • Mã sản phẩm: I-2000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-33%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 3000L Loại Ngang

13.259.000  8.840.000 
 • Mã sản phẩm: I-3000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-36%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 4000L Loại Ngang

18.249.000  11.690.000 
 • Mã sản phẩm: I-4000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-35%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 5000L Loại Ngang

22.849.000  14.790.000 
 • Mã sản phẩm: I-5000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-36%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 6000L Loại Ngang

27.219.000  17.490.000 
 • Mã sản phẩm: I-6000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399