Showing all 9 results

Danh mục
-27%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 500L Loại Đứng

2.799.000  2.040.000 
 • Mã sản phẩm: I-500Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-34%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 700L Loại Đứng

3.449.000  2.260.000 
 • Mã sản phẩm: I-700Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-36%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1000L Loại Đứng

4.619.000  2.940.000 
 • Mã sản phẩm: I-1000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-36%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1500L Loại Đứng

7.059.000  4.540.000 
 • Mã sản phẩm: I-1500Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-37%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 2000L Loại Đứng

9.239.000  5.790.000 
 • Mã sản phẩm: I-2000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-37%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 3000L Loại Đứng

13.259.000  8.340.000 
 • Mã sản phẩm: I-3000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-36%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 4000L Loại Đứng

17.449.000  11.090.000 
 • Mã sản phẩm: I-4000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-37%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 5000L Loại Đứng

21.949.999  13.890.000 
 • Mã sản phẩm: I-5000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-37%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 6000L Loại Đứng

26.189.000  16.490.000 
 • Mã sản phẩm: I-5000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399