Showing 1–10 of 18 results

Danh mục
-25%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 500L Loại Đứng

2.799.000  2.100.000 
 • Mã sản phẩm: I-500Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-25%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 500L Loại Ngang

2.999.000  2.250.000 
 • Mã sản phẩm: I-500Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-28%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 700L Loại Đứng

3.449.000  2.500.000 
 • Mã sản phẩm: I-700Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-26%
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 700L Loại Ngang

3.599.000  2.650.000 
 • Mã sản phẩm: I-700N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-32%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1000L Loại Đứng

4.619.000  3.150.000 
 • Mã sản phẩm: I-1000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-30%Hot
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1000L Loại Ngang

4.819.000  3.350.000 
 • Mã sản phẩm: I-1000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước: Liên hệ hotline để cập nhật chính xác
 • Hotline: 0935 396 399
-31%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1500L Loại Đứng

7.059.000  4.850.000 
 • Mã sản phẩm: I-1500Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-31%Hot
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 1500L Loại Ngang

7.459.000  5.150.000 
 • Mã sản phẩm: I-1500N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Kích thước: Liên hệ hotline để cập nhật chính xác
 • Hotline: 0935 396 399
-32%
Bồn Inox Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 2000L Loại Đứng

9.239.000  6.250.000 
 • Mã sản phẩm: I-2000Đ TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399
-31%Hot
Bồn Tân Á 8
Close

Bồn Inox Tân Á 8 2000L Loại Ngang

9.639.000  6.650.000 
 • Mã sản phẩm: I-2000N TA8
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Bảo hành: 15 năm
 • Nhà sản xuất: Tân Á Đại Thành
 • Hotline: 0935 396 399